BIS-1000

گیرنده فرستنده

با برد بالاتر از 500 متر و 100 کانال متغیر

مجهز به باتری لیتیومی  و کارکرد برق و باتری

Bluetoothبا ورودی USB و