DYNACORD

پاور میکسر دایناکورد

 1000-3مدل

2x700 W  مجهز به دو افکت